Industrial

Genera Nàutic S.L, es el servei oficial Volvo Penta, també en la gama de motors i productes per la industria e instal·lacions portuàries.
Els tècnics de Genera Nàutic conten amb una gran experiència en el manteniment i reparació dels motors de la gama industrial de Volvo Penta. Treballem amb totes les aplicacions d’aquests motors instal·lats en grups generadors de corrent, bombes contra-incendis, o utilitzats per la propulsió en màquines porta-contenidors, mafi’s, travel-lifts, grúas i altres.
Disposem de les eines electròniques per el diagnòstic d’averies en motors Volvo Penta.

La gran implantació de motors Volvo Penta en el sector industrial, ens porta a conèixer les diferents marques que utilitzen aquests motors, com, Kalmar, Fantutzzi, Demag, en gruas i maquinària portuària o els principals fabricants Espanyols de grups generadors com GESAN i Electramolins.

Treballar amb Genera Nàutic es disposar d’una assistència tècnica, per solucionar qualsevol averia. Una bona planificació de les feines a realitzar aixi com d’oferir molt bon preu en el material de manteniment i recambis, ens permet oferir unes tarifàs de manteniment molt competitives

Els nostres Clients gaudeixen d’assistència telefònica gratuïta.
Oferim Servei d’assistència d’emergència per grups generadors.